Home - Hovedsponsor

Værdigrundlag for Amager Judo Skole

På AJS har vi hold for store og små, begyndere og øvede, motionister og eliten. Der skal være plads til de fleste. Vi mener den sportslige succes bygges på et bredt fundament, og her er nøgleordene for os bl.a.:

 • Et godt socialt miljø
 • Kommunikation og åbenhed
 • En stærk ungdomsafdeling
 • Forældresamarbejde
 • Mange aktiviteter
 • Målsætning og udvikling
 • Trænerkompetence

For at sikre AJS' værdigrundlag, det gode klubmiljø og trivsel for alle med tilknytning til AJS gælder flg.:

 • På AJS lærer vi både judo og nogle af de japanske skikke og regler der gælder i dojoen. Det er træneren der har ansvaret for undervisningen, og i dojoen gælder trænerens anvisninger.
 • Forældre opfordres til at tage aktivt del i deres barns idrætsliv, og alle er velkomne til at overvære enhver træning.
 • Vi tager hensyn og taler ordentligt til hinanden i klubben, er opmærksomme på og respekterer hinandens grænser. Mobning, gruppepres eller urimelig udnyttelse af højere status eksempelvis alder, grad, lederfunktion el. lign. accepteres ikke.
 • Nedsættende tilråb af dommere eller af andre klubber til eks. stævner er ligeledes uønskede på AJS.
 • Alle skal trives på AJS, og for bl.a. at undgå bevidste eller ubevidste krænkelser af børn og unge (og alle i det hele taget), tager vi visse forholdsregler:
 • Alle har pligt til at informere bestyrelsen, hvis man har mistanke om overgreb eller børn der mistrives. Det er bestyrelsens pligt at tage sådanne henvendelser alvorligt.
 • Bestyrelsen sørger for at trænere er bekendt med lovgivningen vedr. arbejde med børn og unge, og en gang om året indhentes børneattester i kriminalregistret på alle trænere og ledere.
 • Nye ledere/ trænere får ikke eneansvaret for hold med børn og unge under 18 år
 • Der er altid mindst to voksne med på ture, lejre, stævner og lign. Desuden informeres der grundigt til forældre, så det fremstår klart hvilke aktiviteter der er tale om (tid, sted, kontakt, indhold osv.)
 • Til fester og andre sociale arrangementer i klubregi serveres ikke alkohol til unge under 18 år uden forældrenes samtykke. Vi voksne bør desuden moderere alkoholindtaget så længe der er børn til stede (efter de er taget hjem, kan man jo godt slå sig løs J ). Og til trænere, ledere og andre voksne i klubben!
 • Ene undervisning må ikke forekomme når det gælder børn. Endvidere bør voksne undgå situationer for lukkede døre alene med børn, eksempelvis ved omklædning og badning.
 • Vær bevidst om din rolle som leder eller forbillede for de unge og fremstå som et godt eksempel i og udenfor dojoen! Vær opmærksom på at dine intentioner ikke kan drages i tvivl, og undgå så vidt muligt forskelsbehandling med mindre der i træningssituationen er grund til det ( eks. individuelle træningsprogrammer ).
 • Ved klubaktiviteter i private hjem sørg for at alle på holdet er inviteret, og at der er flere voksne til stede enten trænere, bestyrelsesmedlemmer eller forældre.

Bestyrelsen er opmærksom på at værdigrundlaget er med til at sikre en god atmosfære i klubben. Respekteres ovenstående regler for omgangsformen i klubben ikke ( eks. særlig grove tilfælde ), bør bestyrelsen behandle sagen og beslutte evt. sanktioner. Bestyrelsen skal være synlig i klubben, udvise åbenhed overfor klubbens medlemmer og forældre og behandle henvendelser og indkomne forslag seriøst. Er der noget du er utilfreds så gå til en træner eller et bestyrelsesmedlem eks. ungdomsrepræsentanten.
Amager Judo Skoles værdigrundlag kan revideres på et bestyrelsesmøde og tages endvidere op til revision hvert år på den ordinære generalforsamling.
MVH. Bestyrelsen, Amager Judo Skole

Home - Hovedsponsor
Beierholm
Dax Danmark